درباره سلیم

شرکت سرمایه گذاری سلیم

اخبار سلیم : سخنی با سهامداران

سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم، پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص سهام شرکت سلیم و پذیرش آن در...

صورتهای مالی

دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  

ساختار سازمانی

  ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری سلیم بر مبنای ساختار زیر طراحی شده است :  

ارکان جهت ساز

چشم‌انداز دستیابی به بیشترین ارزش‌افزوده و بالاترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری با تکیه بر ابزارهای نوین مدیریتی و مالی برای...