شرکت بازرگانی ستاک سلیم آریا(سهامی خاص)

تاریخچه
شرکت بازرگانی ستاک سلیم آریا (سهامی خاص) در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۹۷۸۳ با سرمایه اولیه ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توسط شرکت سرمایه گذاری سلیم تأسیس و ثبت شد.
این شرکت در سال جاری قصد افزایش سرمایه به ۱۰ میلیارد ریال را دارد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه
مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی، راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، موسسات، طرحها، پروژه ها، خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و تولید و توزیع آن ها ،ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه سرمایه گذاری و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی – اخذ و اعطاء نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور – ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه تولید و سرمایه گذاری های جدید – توسعه و تکمیل و برنامه ریزی و بودجه بندی و طراحی نظام های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها و آموزش در زمینه موضوع شرکت مدیریت پیمان پروژه ها و راهبری آن ها –تامین و ارائه انواع خدمات فنی و صنعتی ازجمله طراحی و راه اندازی سیستمهای جامع مکانیزه اعتبار سنجی و اعتبار بخشی-پیگیری و وصول مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.