اطلاعیه ها

شرکت سرمایه گذاری سلیم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :پیرو مجمع...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ که به حد نصاب نرسید از...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ که به حد نصاب نرسید از...

لینک ورود به وبینار مجمع شرکت سرمایه گذاری سلیم

جهت مشاهده آنلاین مجمع  روی لینک زیر کلیک نمایید. لینک وبینار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به...

اطلاعیه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به...

اطلاعیه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳

اطلاعیه   قابل توجه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم   به دلیل الزامات قانونی تا اطلاع ثانویه هر...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت سرمایه گذاری سلیم صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه...