اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز  پنجشنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸در محل تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان نجف زاده فروتن، پلاک یک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن پلاک یک و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷
  • تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و عدل البدل برای سال مالی ۱۳۹۸
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۸
  • تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
  • سایر موارد که قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)