اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

اطلاعیه

مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شرکت سرمایه گذاری سلیم

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

باتوجه به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت اول(عدم رسمیت جلسه نوبت اول) بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز  دوشنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۸ در محل تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان نجف زاده فروتن، پلاک یک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن پلاک یک و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)  اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷
  • تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و عدل البدل برای سال مالی ۱۳۹۸
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۸
  • تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
  • سایر موارد که قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)