اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

  • اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹شرکت سرمایه گذاری سلیم

    صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

  • باعنایت به نزدیک شدن به پایان دوره دوساله هیئت مدیره مقرر گردید مدیرعامل با اختیار کامل به نمایندگی از سایر اعضای هیئت مدیره نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی شرکت و برگزاری مجمع اقدام نماید.
  • لذا هیئت مدیره در نظر دارد در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نماید. از کلیه سهامداران محترمی که قصد شرکت در مجمع و کاندید شدن را دارند خواهمشند است مطابق اساس نامه شرکت اقدامات لازم را مبذول نمایند.
  • بدیهی است اطلاعات تکمیلی از طریق روزنامه رسمی شرکت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

 

  • هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم