اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳

اطلاعیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳

اطلاعیه

 

قابل توجه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم

 

به دلیل الزامات قانونی تا اطلاع ثانویه هر گونه نقل و انتقال سهام و ثبت آن در دفاتر شرکت ممنوع میباشد.

سهامدارن محترمی که تمایل دارند سهام خود را از وثیقه تعاونی اعتبار خارج نمایند میتوانند به شعب تعاونی مراجعه نمایند و با تسویه بدهی خود و ارایه

برگه تسویه به امور سهام شرکت سلیم سهام خود را از وثیقه خارج نمایند.لیکن هرگونه نقل و انتقال و معامله حتی بعد از تسویه ممنوع بوده و شرکت

هیچگونه تعهدی در خصوص توافقات طرفین ندارد لذا خوهشمند است از هرگونه معامله خودداری نمایید.