اطلاعیه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

باتوجه به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت اول(عدم رسمیت جلسه نوبت اول) بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت که راس ساعت ۱۴ روز  چهار شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ در محل تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد پلاک۴۵۱ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد پلاک۴۵۱ و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)  اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۲- تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و عدل البدل برای سال مالی ۱۳۹۹

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹

۵- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

۷- سایر موارد که قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)