اطلاعیه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ثبت شده به شماره:۲۳۹۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ در محل تهران، فلکه دوم صادقیه، اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد پلاک۴۵۱ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. بدیهی است سهامدارانی که تمایل به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) را دارند بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۰/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع تهران، فلکه دوم صادقیه، اشرفی اصفهانی، ابتدای جلال آل احمد پلاک۴۵۱ و ارائه اسناد سجلی و برگ سهام، نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) اقدام نمایند. لازم به ذکر است صرفا سهامدارانی حق حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) را دارند که تا تاریخ تعیین شده نسبت به دریافت برگه حضور در جلسه مجمع اقدام نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
۳- تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و عدل البدل برای سال مالی ۱۳۹۹
۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹
۶- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۸- سایر موارد که قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم( سهامی عام)