شرکت بازرگانی ستاک سلیم آریا(سهامی خاص)

تاریخچه شرکت بازرگانی ستاک سلیم آریا (سهامی خاص) در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۸۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۹۷۸۳ با سرمایه اولیه ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توسط شرکت سرمایه گذاری سلیم تأسیس و ثبت شد. این شرکت در سال جاری قصد افزایش…

بیشتر بدانید