jsj

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سلیم در دستور کار قرار گرفت.

🔹پیرو گفتگوی روز گذشته با مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سلیم، مقدمات افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه و همچنین مقدمات ورود...

صورتهای مالی

دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  

ارکان جهت ساز

چشم‌انداز دستیابی به بیشترین ارزش‌افزوده و بالاترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری با تکیه بر ابزارهای نوین مدیریتی و مالی برای...