اخبار سلیم : جوابیه کانالهای تلگرامی

اخبار سلیم : جوابیه کانالهای تلگرامی

-جوابیه کانالهای تلگرامی

جناب آقای دکتر آقامحمدیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سلیم با تبریک سال نو و آرزوی سلامتی برای تمامی ملت شریف ایران و خانواده بزرگ تعاونی ایرانخودرو، بیان داشتند که مجموعه هلدینگ سلیم تمام تلاش خود را جهت کمک به تحقق شعار سال)جهش تولید( به کار خواهند گرفت.

ایشان در ادامه بیان داشتند که شرکت سرمایه گذاری سلیم در زمره شرکتهای سرمایه گذاری قرار دارد که در صنایع مختلف براساس نگرشی تخصصی و علمی در جهت کمک به جهش تولید و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب در عرصه های مختلف کسب و کار کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ورود نموده و با شناسایی به موقع و استفاده مناسب از ابزارها و ظرفیت های موجود در بازار سرمایه در ادامه تبدیل دارایی های راکد به دارایی های مولد توانسته است علاوه بر افزایش چندین درصدی سود و رضایت سهامداران خود ، به فلسفه اصلی و هدف شرکت سرمایه گذاری سلیم که بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف به منظور کسب سود و ثروتآفرینی برای سهامداران خود میباشد دست یابد.

 

در طی روز های اخیر مشاهده شده است که چندین کانال تلگرامی اقدام به انتشار گزارش های نامربوط و واهی داده اند که جهت تنویر افکار سهامداران محترم لازم به توضیح چندین نکته اساسی می باشد:

  1. همانطور که سهامداران محترم اطلاع دارند افزایش سرمایه شرکت نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مصوبه سهامداران را دارد که شرکت سرمایه گذاری سلیم در این رابطه هیچگونه اقداماتی انجام نداده است .میزان سرمایه ثبتی شرکت ۱٫۶۲۰ میلیارد ریال می باشد و شرکت هیچگونه افزایش سرمایه از آخرین تغییرات خود نداشته است .
  2. مباحث مربوط به ورود و عرضه و پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم در بورس اوراق بهادار تهران در دستور کار هیات مدیره در این مقطع زمانی نبوده و مباحث مربوط به پذیرش برای شرکت های زیرمجموعه)شرگت گوهرفام و شرکت ایمن خودرو شرق( می باشد.
  3. قیمت گذاری سهام برای شرکتهای سرمایه گذاری و تمامی شرکتها تابع شرایط و قوانین خاص و ارزش ذاتی آن شرکت ها می باشد با توجه به اینکه ارزشگذاری شرکتهای سرمایه گذاری براساس ارزش خالص دارایی) NAV( آنها می باشد ارزش خالص دارایی هر سهم شرکت سلیم در حدود ۷٫۰۰۰ ریال می باشد .

در آخر ،تمامی تلاش ما انجام مهمترین رسالت خویش یعنی افزایش ثروت سهامداران اصلی خود که همان قشر کارگری و عزتمند گروه صنعتی ایرانخودرو است و در اجرای این تکلیف مهم، بهرهگیری بهینه از منابع انسانی کارآمد و متعهد، استفاده بهینه از سرمایهها، صرفهجویی در مصارف و بهکارگیری مناسبترین سیستمها و روشهای مدیریتی نوین می باشد بدین جهت سیاست اصلی شرکت سرمایهگذاری سلیم، تحقق و دستیابی به اهداف کلان استراتژیک، با توجه به توانمندیهای بالقوه و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود جهت نیل به شعار سال است.