ارکان جهت ساز

ارکان جهت ساز

 • چشم‌انداز

دستیابی به بیشترین ارزش‌افزوده و بالاترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری با تکیه بر ابزارهای نوین مدیریتی و مالی برای کلیه ذینفعان تا سال ۱۴۰۰

 • مأموریت

خلق سود با کیفیت و مستمر از طریق بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، مدیریت کارآمد شرکت‌های تابعه، ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید

 • ارزش‌های بنیادین
 • فعالیت در راستای توسعه اقتصاد اسلامی و ایرانی
 • التزام به رعایت قواعد و استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • همکاری و مشارکت گروهی
 • آینده‌نگری و دوراندیشی
 • انضباط کار
 • مشتری مداری
 • شایسته‌سالاری
 • رقابت‌پذیری
 • انعطاف‌پذیری، پویایی و سرعت عمل
 • حفظ و ارتقاء جایگاه و کرامت انسانی
 • تعهد و صداقت
 • نوآوری، خلاقیت و یادگیری مستمر
 • نشر و توسعه دانش و تجربیات
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی