تاریخچه

تاریخچه

-تاریخچه و فعالیت ها

شرکت سرمایه‌گذاری سلیم در سال ۱۳۸۳ به عنوان یک شرکت سهامی عام تأسیس و در سال ۱۳۹۳ توسط تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران‌خودرو خریداری و سرمایه ثبتی آن از ۱۰ میلیارد ریال به ۱۶۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. عمده این افزایش سرمایه ناشی از انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو و افزایش بهره‌وری دارایی‌های مذکور به‌ واسطه مدیریت سلیم بوده است. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و اوراق مشارکت می باشد. در راستای اجرای سیاست های تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو، حدود ۸۰% از سهام شرکت سرمایه گذاری سلیم، به کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو انتقال یافت و این شرکت در حال حاضر متعلق به حدود ۵۰٫۰۰۰ نفر از کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو است. بخش عمدۀ دارایی‌ها این شرکت در حال حاضر در قالب شرکت‌های: ایمن خودرو شرق، توسعه تجارت و خدمات خودرو، تولیدی و صنعتی گوهرفام، ترنیان سهم، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان و بازرگانی ستاک سلیم آریا بوده و از این‌رو محور عمده فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری سلیم در زنجیرۀ ارزش خودرو، تولید و فروش قطعات خودرو، فعالیت های پیمانکاری و سرمایه گذاری شکل‌گرفته است. بزرگ‌ترین هدف شرکت سرمایه گذاری سلیم بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و سایر حوزه های جذاب صنعت به منظور کسب سود و ثروت‌آفرینی برای سهامداران خود می‌باشد.