حسین امین دخت

حسین امین دخت

معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی

داخلی 110-44000811

حسین امین دخت

اخبار اقتصادی

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی باید تورم کنترل شود،‌ گفت‌:‌ س [...]

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز فروردین ما [...]