محمد علی زحمتکش

محمد علی زحمتکش

معاونت توسعه و نظارت راهبردی

داخلی 123-44000811

 

 

اخبار اقتصادی

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی باید تورم کنترل شود،‌ گفت‌:‌ س [...]

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز فروردین ما [...]